Bilanční služby v elektroenergetice a plynárenství pro úspěšné fungování na energetických trzích v Evropě.
340 000 MWh
Roční zobchodované množství
28 800 000 €
Roční obrat obchodování
20
spokojených klientů

Služby

Bilanční služby
Řídíme energetické portfolio zákazníka pro dosažení energetické bilanční rovnováhy přesnou predikcí výroby či spotřeby.

Minimalizujeme náklady na odchylku v elektroenergetice a plynárenství, tím maximalizujeme klientův výnos z portfolia.
Trading
Obchodujeme s elektřinou a plynem na burzovních i mimoburzovních trzích na pokyn klienta a za nejlepší možné ceny.

Soustavně pro klienty rozšiřujeme portfolio protistran pro dosahování maximální likvidity.
Energetický dispečink
Dohlížíme nad energetickými toky zákazníka. Provádíme denní i hodinový scheduling nasmlouvaných množství.

Přebíráme odpovědnost za bezproblémový přenos nasmlouvané elektřiny a plynu.
Flexibilní řízení zdrojů a podpůrné služby
Zvyšujeme výnosnost energetických portfolií uplatněním volné výrobní kapacity na spotových trzích.

Nominujeme volné výrobní kapacity pro rezervaci a aktivaci kladné či záporné regulační energie v rámci Podpůrných služeb ČEPS.
Software
Vyvíjíme a provozujeme software pro operativní a strategické řízení energetického portfolia a úsporu lidské práce.

Software automatizuje predikce výroby a spotřeby, denní operativu tradingu i dispečinku a poskytuje reporting pro managment.
Consulting & Backoffice
Náš software podporuje správu a fakturaci při poskytování Přenesené odpovědnosti za odchylku.

Nabízíme konzultační služby pro rychlejší orientaci na energetických trzích.

reference

kontakt

Central Europe Energy Service s.r.o.

Office:
WorkLounge Offices
Václavské nám. 1/841/3
110 00 Praha 1
Česká republika

trading@cee-service.com
www.cee-service.com


Fakturační údaje

Sídlo:
Roháčova 145/14
Žižkov
130 00 Praha 3
Česká republika

IČO: 070 62 966
DIČ: CZ07062966